E-shop bude již brzy v plné provozu
Logo
ochr.os.údajů

.

OCHRANA OSOBNÍCH

uchováváme a zpracováváme  osobní údaje v souladu se zákonem č. 122/2013 Z.z. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů v platném znění.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE OD VÁS SHROMAŽĎUJEME?

osobní údaje kupujícího  související se zpracováním pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností na dobu nezbytně nutnou 10 let

Abychom je  mohli  korektně plnit, potřebujeme od Vás v některých případech Vaše osobní údaje. jméno,příjmené -doručovací-fakturační  adresu.Shromážděné údaje jsou následně použity pro podporu zákaznického vztahu mezi Vámi a naší společností Základním předpokladem pro získání jakýchkoliv informací je Vaše vyjádření souhlasu se zpracováním osobních údajů. kteryý je v poslední sekci při dokončení obkednávky,

Údaje sbíráme od svých klientů více způsoby - při registraci nebo při objednávce. Jde o jméno a příjmení zákazníka, fakturační a dodací adresa, telefonní a e-mailový kontakt. Při každém kroku se řídíme platnou legislativou a všeobecnými obchodními podmínkami.

K ČEMU TYTO ÚDAJE POTŘEBUJEME?

zpracováníme osobních údaje kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, a pro účely plnění veřejnoprávních povinností

Osobní údaje jsou v prvé řadě využívány pro elektronické vyřízení objednávky, realizaci dodávky, zúčtování plateb a s tím související komunikaci s Vámi.Zavazujeme se, že Vaše osobní údaje nebudou vydány třetím stranám s výjimku zprostředkovatele-přepravce ,,česká pošta ,, i to jen ty údaje, které jsou nezbytné pro úspěšné zrealizování objednávky a její dodávky.

JAK MOHU ZMĚNIT, AKTUALIZOVAT NEBO ODSTRANIT SVÉ OSOBNÍ ÚDAJE?

Zákazníci mohou své osobní údaje kdykoli změnit nebo aktualizovat po přihlášení se do svého účtu nebo na základě písemné žádosti na e-mail kat.rom@seznam.cz. Zároveň, na písemnou žádost zákazníka budou osobní údaje z databáze vymazány .

CO JSOU COOKIES A JAK JE VYUŽÍVÁME?

Cookie je malý textový soubor, který se přenáší z webové stránky a uloží se ve Vašem počítači nebo ve Vašem mobilním zařízení.  používáme cookie soubory (tzv. cookies) s cílem zlepšit a zjednodušit vaši návštěvu na stránce http://www.chic-moda.cz/ . Nepoužíváme je na uložení Vašich osobních informací a ani je neposkytujeme třetím stranám.


Soubory cookies můžete odmítnout nebo v případě potřeby vymazat. Pokyny, jak to udělat najdete v sekci „Nápověda“ Vašeho webového prohlížeče.

 

I Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je ROMANA LYSÉ, IČ 61470767 DLOUHÁ 117/5 HOŘOVICE 26801(dále jen: „správce“).
2. Kontaktní údaje správce jsou uvedeny pod tímto textem.
3. Osobními údaji se rozumí  údaje související se zpracováním pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností


4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II. Zákonný důvod zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
- plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR (dále jen “Plnění smlouvy”),
- oprávněný zájem správce pro provoz webových stránek podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR (dále jen “Oprávněný zájem”),
- Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby (dále jen “Souhlas”).
2. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

III. Účel zpracování, kategorie, zdroje a příjemci osobních údajů
Zákonný důvodÚčelÚdajeZdroj údajůPříjemci osobních údajů (zpracovatelé)
Plnění smlouvyVyřízení objednávky a odpověď na poptávkuOsobní údaje klientů (kontantní údaje)E-mailová komunikace, kontaktní formulářčeská pošta
Oprávněný zájemSpráva uživatelůE-mail ip adresa, uživatelské jméno, jméno a příjmení a další nepovinné údaje, které uživatelé dobrovolně poskytnouRegistrační formulář ,dokončená objednávkaWebové stránky provozovatele
  

 

 

  

 

IV. Doba uchovávání údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
- po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu).
- po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 
V. Vaše práva

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
- právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
- právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
- právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
- právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR,
- právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů 
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze správce ím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Vyplněním registrace  nebo dokončením objednávka potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.